ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

Také na toto téma jsem napsal řadu článků, a proto vybírám jen některé úryvky:

„Další podmínkou zvýšení cestovního ruchu je podpora schválení zákona o zrušení Vojenského újezdu Brdy. Teprve jeho přijetí Parlamentem ČR umožní také vyhlášení CHKO Brdy. Čím rychleji se tak stane, tím dříve lze očekávat nejen příliv turistů, ale také nástup nových investorů, místních i přespolních do Příbrami a jejího okolí, kteří vytvoří podmínky pro uspokojení poptávky po příslušných službách. Vybudovat vhodné ubytovací a stravovací kapacity a další služby, informační střediska, parkoviště, sportoviště a zařízení pro volnočasové aktivity, lázeňské provozy atd.

To poskytne řadu pracovních příležitostí pro místní obyvatele jak při jejich výstavbě, tak při jejich následném provozu. Můžeme také počítat se synergickým efektem, kdy tento rozvoj následně podpoří i aktivitu v dalších oblastech jako jsou bydlení, rozšiřování a zkvalitňování obchodní sítě a dalších služeb, hromadná doprava, pozitivní zviditelnění města, zhodnocení pozemků atd. S rozvojem infrastruktury cestovního ruchu lze očekávat vznik nejméně několika stovek nových pracovních příležitostí ve městě a jeho nejbližším okolí.

Velmi výhodné by bylo umístění sídla Správy CHKO Brdy přímo ve městě Příbrami. Má to svoji logiku vzhledem k poloze města a bylo by to výhodné i z hlediska spolupráce Příbrami s touto institucí a pohodlné i pro obyvatele města a jeho návštěvníky. Jen samotné CHKO by zaměstnalo mnoho desítek lidí. Proto je třeba urychleně navrhnout kandidaturu města na sídlo Správy CHKO.

Pro všechny tyto důvody hledíme na vyhlášení CHKO Brdy jako na možná už poslední příležitost, jak zachránit zdejší přírodní prostředí a postupně i napravovat škody, k nimž došlo a především v současnosti stále dochází. Nejsou to určitě turisté, cyklisté a lyžaři, kteří devastují přírodu v Brdech. Dokonce ani houbaři a sběratelé ostatních lesních plodů. Přesto si uvědomujeme, že při jejich očekávaném výrazném nárůstu po zpřístupnění Brd bude nutno i jejich pohyb a pobyt na tomto území regulovat. I tím se bude mj. zabývat Správa CHKO.

A jak s tím vším souvisí konkrétně Třemošná? V důsledku bezprostřední blízkosti trvale osídlených míst (vč. Příbrami) patrně více, než jiné lokality v Brdech právě ona utrpěla nejvíce. S mírnou nadsázkou lze říci, že se nejspíše jedná o nejvíce devastované území v Brdech. Nacházejí se zde rozsáhlé vymýcené plochy, svážnice a úložiště dřeva. Třemošná je trvale atakována nájezdy motorkářů, čtyřkolkářů a offroadistů. Rostoucí počty turistů začínají být přítěží i pro blízké obce.

Na rozdíl od současného stavu, kdy vstupují návštěvníci do Brd často i ilegálně, neregulovaně a živelně a kdy není zajištěna ani základní péče o přírodu, včetně likvidace odpadků, bude pohyb a pobyt na území CHKO přiměřeně regulován a Správa chráněného území se také postará o další nezbytný servis, včetně úklidu, ale také propagace, značení a údržbu cest apod.

Téma sjezdovek je skutečně ze všech možných témat až kdesi nejdál. Rozsáhlé lesy v masívu Třemošné a síť lesních komunikací a průseků umožňuje vybudování a úpravu běžkařských a cyklistických tratí a umístění dalších zařízení pro sport a rekreaci, aniž by rušila celkový prostor lokality. Samotná poloha Třemošné a její výška z ní činí potenciální rozhledový bod první kategorie, vhodný k vybudování rozhledny s prakticky kruhovým zorným polem a rozhledem až 200km.

Mrzí mne, že úvahy o využití Třemošné k vybudování multifunkčního sportovně rekreačního areálu, přehlušily to podstatné. Otevření diskuze o čemkoli není zločin. Naopak, nicnedělání v této otázce zločinem je. Nechápu, jaký smysl má populisticky strkat hlavu do písku, vykřikovat do světa „já nechci" a čekat na to, až sídlo správy CHKO připadne obci nebo městu s osvícenějším vedením. Obce jako např. Hořovice, Strašice, Spálené Poříčí, Rožmitál a další, svůj zájem o umístění správy CHKO již různými cestami projevily.

Občané Obecnice, Orlova, Podlesí, Bohutína a dalších obcí, by dle mého názoru měli spolu s Příbramí usilovat o zajištění vlivu nad děním a hledět si svých zájmů. Pokud správa CHKO připadne vzdálenému městu, budou své potřeby špatně prosazovat a co hůře, profit z těchto aktivit jim těžko někdo přenechá.